morvaridmehronline.ir

درباره ما
پایگاه خبری مروارید مهر انلاین مربوط به ماهنامه مروارید مهر است که نسخه کاغذی آن از مرداد ماه 1382منتشر شد و اینک این پایگاه خبری ادامه کار مجله مروارید مهراست که با همان کادر سابق و با مدیر مسوولی یوسف دیوانی دایر شده و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خدمت اهالی فرهنگدوست هرمزگان است