morvaridmehronline.ir

نو گفتار
پوشش مردم هرمزگان و سرنوشت آن....!
آیا فرهنگ بومی در حال نابودی است؟

پوشش مردم هرمزگان و سرنوشت آن....!

در جوامع شهری زنان جوان و دختران از لباس محلی استفاده نمی کنند و زنان سالخورده لباسهای محلی را می پسندند و در جوامع روستایی دختران جوان از لباسهای محلی استفاده نمی کنند. در اینجا این پرسش مطرح می شود آیا استفاده نکردن از لباس محلی نگران‌کننده است و این نشانه تهی شدن مردم یک منطقه از هویت فرهنگی است؟
جستاری بر ماهیت رقص‌ها و آیین های موسیقایی بندرکنگ
به قلم احمدنور دریایی

جستاری بر ماهیت رقص‌ها و آیین های موسیقایی بندرکنگ

آنچه امروز ما را به تحقیق و پژوهش در امور گذشته‌مان سوق می دهد بررسی و دست یافتن به هویت و ریشه‌هایمان است که تمایز و تجانس فرهنگی‌مان را آشکار می‌سازد. بیش از صد سال از تقسیم بندی کشورهای جهان می‌گذرد و آیین‌هایی که به درازای عمر انسان قدمت دارند در قاموس مرزبندیهای سیاسی کشورها جای نمی‌گیرند. برخی از آیین‌های جنوب ایران نیز چنین است و متعلق به هیچ کشوری نبوده بلکه محصول جغرافیای فرهنگی سرزمین های شمالی و جنوبی خلیج‌فارس تا دریای سرخ و سواحل شرقی آفریقا و از سوی دیگر تا کرانه باختری شبه قاره هند وسعت دارد. فرهنگ مردمان جنوب ایران برآیند ‌ارتباط پیوسته‌ای است که با سواحل و جوامع دور و نزدیک داشته‌اند. همان‌گونه که مطالعه تاریخ هنر به ما می‌آموزد چگونه مفاهیم و آیین‌های اولیه انسانها بنا به ضرورت شکل‌گرفت و نقش آنیمیسم و جاندار پنداری در بسیاری از باورها و مناسک انسانهای نخستین که در شکل‌گیری رب‌النوع‌ها نیز تاثیر داشته‌اند نمایان می‌گردد. اگر در قرن بیست و یکم به اقوام و ملل مختلف از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب این کره خاکی بنگرید متوجه خواهید شد که حیوان یا گیاه مقدس هر قوم چگونه به سمبل و نماد ملی آنان بدل گشته، اینها همان توتم‌های اولیه آن اقوام بوده‌اند که بعدها به شکل بت و صنم برای آنان تغییر شکل یافته‌اند. توتم‌های اولیه اقوام کهن را می توان در مراسم و نیایش‌هایشان مشاهده‌کرد که در به وجود آمدن عناصر بنیادین نمایش به شکل بدوی آن نیز تاثیر به سزایی داشته اند. مجموعه حرکات سمبولیک و نمادین که با استفاده از زبان بدن نشان داده می شد، کلام و بیان که به صورت اوراد و نیایش به شکل تک گویی یا همسرایی شنیده می شد، رقص که مجموعه حرکات بدن برای بیان عواطف و احساسات به صورت فردی یا دسته جمعی اجرا می‌گردید و موسیقی که با استفاده از ابزار و ادواتی خاص نواخته می‌شد که موجب حزن یا شادی و نشاط می‌گردید و احساسات را برمی‌انگیخت. بشر اولیه با استفاده از بدن با ایماء و اشاره توانست تقلیدی از طبیعت کند و آن را به عنوان مهمترین وسیله ارتباطی خود به خدمت بگیرد و پس از آن توانست تارهای صوتی را تربیت کند تا اصوات خاصی را انعکاس دهد و با استفاده از آن اندیشه و احساسش را به همنوعش انتقال دهد. زبان چیزی نیست جز انعکاس تصاویر و مفاهیم ذهنی که با کنار هم نهادن و چینش این کدهای قراردادی(حروف و اصوات) به مخاطب انتقال یافته و این خود باعث ایجاد تنوع و تمایز زبان در بین فرهنگها و اقوام مختلف در جهان گردیده و در ادامه کتیبه و خط و کتابت پس از پشت سر نهادن این ادوار شکل گرفته و مرحله جدیدی برای ثبت و ضبط علایق و سلایق و رویدادها و حوادث بشری را رقم زدند