morvaridmehronline.ir

گذر زمان
تجارت و تُجار قدیم
کوتاه از تاریخ بندرلنگه

تجارت و تُجار قدیم

بازرگانان مروارید بندرلنگه به نام رئیس حسن سعدی ،محمد بهزاد اسیری ،سید یوسف عدنانی، حداد بحرینی، خلیفه و حاج محمد زینل از شهرت فراوانی برخوردار بودند به خصوص حاج محمد زینل که در شناخت مروارید در فرانسه به شاه مروارید مشهور بود . از تجار بندرلنگه می توان به ملک بن عباس بحرینی، حاج محمد یوحا، ابراهیم بن یوسف صاحب کشتی های صید مروارید، حاج عبدالهادی، محمد عباس، عبدالله عباس، عبدالمحسن بشاری، علی بن فردان( تاج مروارید )حسن گله داری، ابراهیم گله داری ،عبدالله گله داری، محمد شریف بستکی ،علی خواجه، سیدشبر موسوی، عبدالکریم واحدی، علی خوری، عبدالغفار کرمستجی( صاحب کارخانه صابون سازی در لنگه) رئیس حسن بلوکی معروف به سعدی( صاحب نمایندگی کشتیرانی آلمانی) و احمد محمد رضا بهروزی.
تاریخچه شهرداری بندرلنگه به روایت حسن شریفی آزاد
مروارید مهر انلاین

تاریخچه شهرداری بندرلنگه به روایت حسن شریفی آزاد

جای تاسف دارد که از بناهای قدیم، بنگله بستکی، خانه واحدی و دیگر اماکن همچنان موجود است اما چه فایده دارد که به این بنا ها به عنوان بخشی از هویت و تاریخ لنگه رسیدگی نمی شود!......شهرداری لنگه در زمان حاج محمد احمد اسحاق هودی که بنده آن زمان را یاد ندارم، شکل گرفت. بنده زمانی را یاد دارم که احمد مغروری آمد که آن زمان بخشداری لنگه اداره حکومتی بود. یعنی حکومت داشت و رئیس داشت. زمان آقای هودی که شهردار لنگه بود بیاد ندارم فقط شنیده دارم. موسس شهرداری لنگه حاج محمد احمد اسحاق هودی بود. در اواخر حکومت احمد شاه قاجار و اوایل رضا شاه بود. اولین ساختمان شهرداری در قسمتی از لنگه بود که در حال حاضر آقای مهجوری در آنجا مغازه دارد
قحطی سال ۱۳۲۰ در بندرلنگه
راوی :حسن شریفی آزاد

قحطی سال ۱۳۲۰ در بندرلنگه

چنان قحط بود که کفن گیر نمی آمد و جنازه ها به وسیله گونی و حصیر کهنه خاک می کردند حتی بعضی افراد را بدون کفن خاک می کردند فقط خاک می ریختند و روی آنها همینطور نفرات بعدی و بعدی... در شهریور سال ۱۳۲۰ در قبرستانی که در مکان فعلی مرکز بهداشت بندرلنگه روبروی سالن شهید اسدپور بود تلی از مرده به وجود آمده بود..
معماری بندرلنگه و ارتباط معماری بومی با سبک زندگی
با نگاه به معمار صاحب سبک لنگه ای حاج محمد اسماعیل بلوکی ( به قلم محمد رضا روحانی)

معماری بندرلنگه و ارتباط معماری بومی با سبک زندگی

برای پرداختن و شناخت معماری بومی منطقه ی هرمزگان به معماری بندرلنگه با تمرکز بر شیوه کار معمار صاحب سبک حاج محمداسماعیل بلوکی آب انبارساز(برکه ساز) و معمار چندین خانه ویژه در بندرلنگه خواهم پرداخت. برای این منظور ناچارم ویژگی های مهم معماری ایرانی را بررسی کنم. و نخست تصویری عمومی از معماری ایران دهم. ایران که یکی از تمدن ها قدیمی بشری است، که طی اعصار و قرون توانسته با تکیه بر هنر معماری اش تجسم هنر و خلاقیتی ماندگار را رقم بزند و سبک های مختلفی را بوجود آورد. که دکتر محمدکریم پیرنیا شش شیوه و سبک را طبقه بندی و عرضه کرده است. از این جمله اند. ادامه در پایین....
شیبکوه در صد سال پیش
شیبکوه بندرلنگه در آیینه تاریخ

شیبکوه در صد سال پیش

تاریخ چراغ راه آینده است. بی شک اطلاع ما از گذشته خودمان ضعیف و ناچیز است و دلیل آن نیست جز ننوشتن و عدم اعتقاد به تاریخ نگاری ... در میان منابع تاریخی منابعی که به طور شفاف و واقعی گذشته استانمان خصوصاً غرب استان را بازگو نماید ناچیز است .تقریباً تنها اثر بیش از یکصد سال پیش متعلق به محمد علی خان سدید السلطنه بندرعباسی است که تحت عنوان" سرزمین های شمالی پیرامون خلیج فارس و دریای عمان "در صد سال پیش ۱۳۳۲ تا ۱۳۲۴ هجری قمری به رشته تحریر درآمده است و ماخذ دیگری تاکنون در دسترس نیست. شادروان استاد احمد اقتداری در سال ۱۳۷۱ آن را استخراج و تحشیه نویسی نموده است . مروارید مهر بر آن شده تا قسمت هایی از آن اثر جاوید و ماندگار را جهت آشنایی خوانندگان با گذشته بازنشر نماید.
۱
شهدای غرب هرمزگان
بین الملل
تحلیل اجتماعی
آخرین اخبار
پربازدید ها