به انتخاب مدیر مسوول ، یوسف دیوانی
  • کد خبر: ۵۲۴
  • | تعداد بازدید: ۴۳
  • ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۶


انقلاب اسلامی، مفهوم و واقعیتی است که پس از انقلاب ایدئولوژیکی و مذهبی ایران در سال 1357 هجری شمسی مطرح و مورد توجه قرار گرفت. البته انقلابی که در ایران صورت گرفت و ما آن را تحت عنوان «انقلاب اسلامی ایران» می شناسیم، نهضت احیای اسلام و حق خواهی بود و مسبب و علت بروز وقوع تحولاتی ـ چه در کشورهای اسلامی و چه در سطح بین المللی ـ شد. لذا، این موج حرکت و تحولات که متأثر از انقلاب ایران بود به نام «انقلاب اسلامی» مورد توجه قرار گرفت و منظور، انقلاب جهانی اسلامی و بیداری مسلمانان دنیا است. در هر صورت وقتی در لفظ مقامات خارجی اصطلاح انقلاب اسلامی را می بینیم منظور انقلاب ایدئولوژیک ایران و پیامدهای مؤثر آن بر ملت های مسلمان دیگر است. قابل توجه است که ما در مقاله حاضر، اهمیت انقلاب اسلامی را بررسی کرده و آینده آن را تحقیق می کنیم، چرا که انقلاب اسلامی موتور محرکه و ام القرای نهضت جهانی اسلام در عصر حاضر است.

 

علیرغم روشن بودن مفهوم و واقعیت نظم جهانی که حاکی از نوعی نظم و انضباط و ترتیب و ترکیب و نیز صلح و آرامش بین المللی بین کشورهاست، ولی مفهوم جدیدی در دهه اخیر توسط آمریکا، به خصوص جرج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا مطرح و ارائه و به کار رفته است که ما را بر آن می دارد به توصیف و توضیح مفهوم مشخص «نظم نوین جهانی» بپردازیم. نظم نوین جهانی، از سه دیدگاه قابل تعریف است:

 

منظور از مفهوم ظاهری و مادی این است که «نظم نوین جهانی» در ظاهر به معنای «نظم» تعبیر می شود که به معنی صلح، آرامش، دوستی، همکاری و ... می باشد، یعنی آمریکا تلاش دارد در برهه کنونی که جهان به سوی تک قطبی شدن پیش می رود با قدرت برتر بین المللی خود، یک صلح و آرامش جهانی را ترتیب داده و رهبری نماید و خود هر کشور را که مخل این نظم باشد مجازات نموده و با نیروی خود بر علیه آن اقدام نماید. اگر برداشت و قصد واقعی آمریکا از نظم جهانی، به این معنا باشد البته می تواند امری خوب جلوه نماید، زیرا هدف صلح و آرامش و امنیت جهانی به نفع تمام بشریت است. ولی این خیال واهی است چرا که این تعبیر از نظم، ظاهری و تخیلی است و هدف آن تحمیق ملت های جهان است.

 

آمریکا در اصل چیزی جز منافع خود را از این گونه طرحها نمی خواهد. قصد و نیت آمریکا از طرح مسائلی چون «نظم نوین جهانی» چیزی جز اجرای نقشه استعماری و تشکیل امپراطوری عظیم جهانی آمریکا نیست. آمریکا می خواهد در فراغت رقیب دیرین خود (شوروی)، پایه های حکومت جهانی خود را با ارائه آمال مقدس جهانی پایه ریزی می کند. و با مطرح کردن آرزوی دیرین ملتهای جهان یعنی صلح و امنیت، آنها را به روش نوین خود تحمیق و استثمار نماید. معنای لاتین نظم نوین جهانی[1] نیز مؤید این مطلب است که منظور از نظم، ایجاد ترتیب کشورهاست، یعنی جمع کشورهای قوی در هرم قدرت، که در رأس آن قدرت فائق آمریکاست.


مفهوم نظم جدید جهانی، نه به معنای برداشت آمریکا و نه کشورهای دیگر بلکه به عنوان یک واقعیت جهانی، با توجه به تحولات دنیا، گریبانگیر ملت ها شده است.

با تحولات و تغییراتی که در وضعیت سیاسی و ژئوپلیتیک جهان در دهه اخیر پیش آمد، جهان شکل جدیدی را به خود گرفته است. مثلاً تحولات در شوروی سابق و تقسیم شدن آن به جمهوری ها و کشورهای مستقل و نیز قطع حمایت های شوروی از کشورهای وابسته خود و گرایش آنها به غرب و نیز بیداری ملت های جهان و ... موجب گردید که شکل و ساختار سیاسی و اقتصادی و... ، جهان به شکل جدیدی در بیاید و کشورهای جهان را بر آن دارد که در جهان حاضر و در فرصت به دست آمده سعی وافری داشته باشند تا جایگاهی را برای خود در نظم در حال شکل گیری جدید به دست آورند. لذا، هر کشوری به لحاظ موقعیت اقتصادی، نظامی، سیاسی و ... خود مرتبه ای را در نظم جدید می طلبد. در اینجا لازم است بگویم که جهان اسلام بایستی تلاش کند تا در نظم جهانی سهمی مهم را به عهده گیرد و جایگاه خود را هرچه بیشتر تعالی دهد.

نکته دیگر این است که با از بین رفتن تهدیدات مقابله اتمی دو قدرت، ملت ها انتظار دارند که جهانی آرام و عاری از جنگ و خونریزی داشته باشند که در این صورت، تلاش بین المللی برای حصول به نظم و آرامش بین المللی سریع تر خواهد شد و ...


 


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: