• کد خبر: ۱۸۶
  • | تعداد بازدید: ۴۸۵
  • ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۷

شما ترجیح می دهید که اسم فرزندتان چه باشد؟ چه اسمی را می پسندید؟ آیا تا به حال فکر کرده اید که اگر فرزندتان دختر یا پسر باشد چه اسمی برایش انتخاب خواهید کرد؟ اسم بزرگترهای خانواده که زنده اند یا کسانی که در قید حیات نیستند، به این دلیل که نام و یادشان را زنده نگه دارید؟ یا اینکه ترجیح می دهید بنا به اعتقادات قلبی و دینی خود اسم پیامبران و ائمه را بر روی فرزندان خود بگذارید. شاید هم جزء افرادی هستید که اسم های تاریخی را می پسندند، یا حتی ممکن است که از طبیعت و محیط اطراف خود بهره ببرید.از گذشته ها، نامی که بر انسان می گذاشتند مشخصات بسیاری را در بر می گرفت. این نام گذاری می توانست جنبه های بسیاری از زندگی شخصی و خانوادگی او را مشخص کند و نامی که هر خانواده برای فرزندان خود انتخاب می کرد در واقع نشان دهنده ی عقاید و طرز فکر آن خانواده بود. بنابراین نامی که برای کودک تازه متولد شده در یک خانواده مشخص می شد ریشه در عوامل بسیاری از جمله ملی-مذهبی- فرهنگی-تاریخی- منطقه ای و .... داشت. حتی طبقات مختلف جامعه نیز نام هایی مختص به خود داشتند و به این سبب طبقه اجتماعی آن خانواده هم نقش بسزایی در نام گذاری داشت.خانواده های امروز نیز در مورد نامگذاری فرزندان خود حساس اند. پدر و مادر و بزرگترهای خانواده سعی میکنند نامهایی نو و جدید برای فرزندان خود انتخاب کنند. البته منظور از نام های نو و جدید این نیست که اسم هایی عجیب و غریب انتخاب شود، بلکهاسم هایی مورد پسند و مطلوب خانواده ها قرار میگیرند عالی و یا منتسب به شخصیت های بزرگ علمی و که کمتر جنبه تکراری داشته باشد. در هر صورت مذهبی دارند، همواره احساس غرور و افتخار نموده و سلیقه ها متفاوت است. برخی پدران و مادران نام های در اجتماع با اعتماد به نفس و آرامش حضور می یابند و فارسی را برمی گزینند. برخی نام های عربی و مذهبی برعکس کسانی که نام نامناسب دارند دچار عقده را می پسندند. عده ای حتی پا را فراتر از دایره مذهب و حقارت شده و به صورت دائم از آن رنج می برند. کشور می گذارند و اسامی غیر ایرانی را می پسندند. وظیفه انتخاب نام برای فرزندان به عهده والدین برای نمونه آقایی که برای گرفتن شناسنامه نوزادش به است که شاید یکی از اولین وظایف آنان در رابطه با اداره ثبت احوال مراجعه کرده در مورد نام نوزادش فرزندانشان باشد. پیامبر اسلام(ص) انتخاب نام خوب می گوید: « ما از قبل در مورد نام تحقیق کردیم. من و را برای فرزندان، یکی از حقوق آنها بر والدین خوانده همسرم دوست داشتیم که اسم فرزندمان با معنی و است. انتخاب نام نیک و مناسب و در خور شان فرزندان مفهوم و حتما ایرانی باشد ». یا خانمی بعد از گرفتن تا حد زیادی می تواند در شکل گیری شخصیت آنها در شناسنامه دوقلوهایش در خصوص انتخاب نام آنها آینده موثر باشد. بنابراین والدین باید در این خصوص می گوید: « اسم چیزی است که شخصیت افراد را توجه کافی داشته باشند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: