• کد خبر: ۲۵۴
  • | تعداد بازدید: ۴۸۹
  • ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۱

درختان حرا تنها درختانی هستند که می‌توانند در آبهای شور ودریا زندگی کنند .نام علمي حرا به نام دانشمند بزرگ ايراني ابوعلي سينا نامگذاري شده است چون او بود که برای اولین بار خاصیت این گیاه را کشف کرد.

از خصوصيات اين درختان تبديل آب شور دريا به آب شيرين براي تغذيه از آن است.ارتفاع اين درختان گاهي تا 4متر و قطر تنه آن نيز تا 6 سانتي متر مي‌رسد .

اين درختان بر روي خاك هاي لجني وقسمت های کم عمق مرداب وروی تپه های جزیره مانند زندگی می کنند .عمق آب این مناطق بیشتر از یک ونیم متر نیست. وهمیشه در معرض جذرو مد منظم آب دريا قرار دارند به طوري كه هنگام جذر که آب دریا پایین می رود درختان وریشه های آنها از آب بيرون آمده و به صورت جزیره وجنگل دیده مي شوند .این حالت 6 تا 7ساعت طول میکشد.و در موقع مد که آب دریا بالا می آید تمام جنگل به زير آب رفته و ناپديد مي شوند.

ساقه وریشه این گیاهان طوری است که آب شور دریا را تصفیه کرده وبعد مواد مورد نیاز خود را از آن جذب می کنند.

دانه این درختان که شبیه بادام وخوشمزه است روی درخت مادر می‌روید وبعد نهال تولید می‌کند. سپس از درخت جدا می‌شود و داخل مرداب می‌افتد وبه یک درخت جدید تبدیل می شود.برگ های درخت کوچک هستند.روی برگ ها پوستی ضخیم وپرزدار وجود دارد که از بخار شدن آب گیاه جلوگیری می کند.

چگونه درخت حرا آب را شیرین می کند:

درکنار هر درخت تعداد زیادی ریشه وجود دارد که از زیر زمین در آمده وبالا رفته اند.ریشه ها سوزنی وتوخالی اند.هر ریشه روزی 2سی سی آب ودرکل هر درخت حدود6لیتر آب راتصفیه می کند.

در هنگام مد: لوله وسط ریشه روزها بیشتر از 80 درجه سانتیگراد گرم شده وآب درون آن جوش آمده وبخار میشودودرقسمت بالاتر سرد شده وبه آب شیرین بدون نمک تبدیل میشود.

در هنگام جزر:آب درون لوله ها بیشتر از 60 درجه سرد می شوند ونمک خود را جدا کرده وبه آب شیرین تبدیل می شوند.

جزر ومد دریا باعث جابجا شدن آب دریا می شود در جاهایی که بخار شدن آب دریا بیشتر است آب شورتر است .درختان حرا مقدار زیادی از این نمک را از آب دریا گرفته ودرخود ذخیره می کنند. این کار باعث کم شدن شوری آب می شود.

ریشه حرا مانند صافی است و مواد مضری که درآب وجود دارند را جذب می کندوچون نمک زیادی در خود دارد آنها را به شکل غیر سمی درمی آورد.این کار به زندگی موجودات آبزی کمک بزرگی می کند.

لز طرف دیگر نمک آب را جمع کردهودر برگ های در حال مرگ خود به صورت نمک غلیظ ذخیره میکند .بعد این برگها میریزند ونمک را دفع میکنند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: